Artykuły

Nasza Misja

    Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych ?PRZYSTANEK NADZIEI? jest pozarządową organizacją pożytku publicznego z siedzibą w Gubinie. Działalność oparta jest o społeczną pracę członków. Na jego czele stoi prezes Pan Włodzimierz Tomsia.

    Stowarzyszenie ?PRZYSTANEK NADZIEI? powstało z inicjatywy pracowników zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego oraz osób zaprzyjaźnionych z tymi rodzinami.

    Jako wieloletni pracownicy Pogotowi Rodzinnych znamy nie tylko potrzeby ale i marzenia naszych dzieci ? każde z nich marzy przede wszystkim o własnym domu, rodzinie, cieple, miłości gdzie alkohol, bieda, przemoc nie pozbawi ich spokojnego i szczęśliwego dzieciństwa. To są marzenia, ale rzeczywistość potraktowała je bardzo okrutnie, po traumatycznych przeżyciach, których nikt nie zdoła wymazać z ich pamięci trafiły tu do nas do Pogotowia Rodzinnego - na pierwszy przystanek nowych zmian, które je czekają. Kolejnym przystankiem może być adopcja, rodzina zastępcza lub Dom Dziecka.

    Dziś, nasze Stowarzyszenie nastawione jest na niesienie pomocy naszym dzieciom, ale na terenie naszych gmin jest wiele dzieci, którym można pomóc. Są to dzieci z rodzin patologicznych, rozbitych, wielodzietnych i biednych.


    Pragniemy, aby nasze dzieci uczestniczyły w życiu społecznym i kulturalnym nie tylko naszego miasta, naszej wsi, ale i regionu. W ten sposób dążymy do pokazania dzieciom świata, wartości społecznie aprobowanych, ukazujemy im różne drogi samorealizacji. Staramy się, aby w tych naszych działaniach i misji uczestniczyło wiele osób- przyjaciół, sponsorów, którzy dzieląc się z dziećmi własnymi doświadczeniami i przeżyciami są dobrym wzorem do naśladowania. To tylko dzięki tym ludziom, wrażliwym i bezinteresownym możemy przywracać choć na chwilę beztroski uśmiech na twarzach dzieci, pozwolić im zapomnieć o ich wielkich dramatach, dać wiarę, że nie są same.

 

ZAŁOŻYCIELE
STOWARZYSZENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH

?PRZYSTANEK NADZIEI?